Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

Wpłat na duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych prosimy dokonywać na rachunek:

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Warszawie

98 1030 1508 0000 0005 5086 7028

Duplikat świadectwa 26 zł

Duplikat legitymacji szkolnej 9 zł

Wraz z wnioskiem o wydanie dokumentu, prosimy o złożenie potwierdzenia wykonania przelewu na podane wyżej konto.

Sprawę opłat za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych regulują następujące przepisy prawa:
– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016 poz. 1827)
– Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170).