Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Studniówka

Informujemy, że na potrzeby Studniówki został otwarty rachunek bankowy:

Bank Pekao 50 1240 6292 1111 0010 8482 0539

Fundacja Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika „COPERNICUS”