Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konkurs Kopernikański – „Copernicus”

Konkurs tematyczny o Mikołaju Koperniku i jego dorobku naukowym „Copernicus”

dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych w województwie mazowieckim

w roku szkolnym 2022/2023

Organizatorem Konkursu o Mikołaju Koperniku jest XXXIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Warszawie .

Patronat nad konkursem objęła Fundacja Nicolaus Copernicus.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych z terenu Mazowsza.

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące powyższego konkursu:

Regulamin konkursu
Program merytoryczny konkursu
Harmonogram konkursu

Zgłoszenie

Zgoda rodzica