Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wyniki matur IB w latach 2012-2018

Przedstawiamy zbiorcze wyniki egzaminów, jakie zdawali nasi absolwenci w Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej w latach 2012 do 2018:

Rok2012201320142015201620172018
Liczba zdających41394139414262
Liczba uczniów, którzy zdali egzamin41394139404262
Średnia liczba uzyskanych punktów38383638373636
Najwyższy uzyskany wynik (max. 45 punktów)43444344454444
Średnia ocena na dyplomie5,996.005,725,935,745,765,62