Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Stypendyści

Rok szkolny 2011/2012

Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

Ewa Michalak kl. 2D

Stypendium Prezydenta m. st. Warszawy:

Łukasz Pietruczak kl. 2F

Aleksander Strzelecki kl. 2F

Mateusz Dłużniewski kl. 2A

Mateusz Staniszewski kl. 2F

Michał Maśny kl. 2F

Nagrody Fundacji Copernicus:

Marianna Latkowska kl. 1C

Zofia Utri kl. 1A

Mateusz Staniszewski kl. 2F

Rok szkolny 2010/2011

Nagrody Fundacji Copernicus za działalność społeczną, sportową i artystyczną

Karol Stański kl. 1A

Mateusz Dłużniewski kl. 1A

Aleksandra Kozera kl. 1F

Przemysław Bornsztajn kl. 2B

Tomasz Zyglewicz kl. 2F

Krzysztof Żochowski kl. 2F

Rok szkolny 2009/2010

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

– Anh Vuong Sy

Stypendium Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

– Anna Gul
– Anh Vuong Sy
– Patrycja Oleksza
– Mateusz Borucki

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

– Melchior Jakubowski
– Jan Bihałowicz

Rok szkolny 2008/2009

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

– Magdalena Walczak

Stypendium Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

– Joanna Kozłowska
– Jan Stefan Bihałowicz
– Magdalena Walczak

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

– Magdalena Walczak
– Jan Stefan Bihałowicz

Rok szkolny 2007/2008

Stypendium Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

– Hubert Czyżewski
– Jan Stefan Bihałowicz
– Tadeusz Grymuła
– Wodzisław Kiciński
– Ewelina Mabiala
– Marlena Świątkowska

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

– Joanna Kozłowska

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

– Hubert Czyżewski

Rok szkolny 2006/2007

Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

– Małgorzata Rejniak