Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej

Program IB

Od 1993 roku w XXXIII Liceum funkcjonują klasy realizujące Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej – International Baccalaurate Diploma Programme. W maju 1995 r. pierwszy rocznik maturzystów przystąpił do tego egzaminu. Od kilku lat średnia wyników egzaminu wynosi 36 – 38 punktów (znacznie powyżej średniej światowej). W ciągu pierwszych 10 lat historii IB w Szkole dyplomy IB otrzymało 273 absolwentów, a 41 z nich zdobyło 40 punktów i więcej na 45 możliwych. Studiują w Polsce, Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoszech. Jedna z pierwszych absolwentek, Ola Jaeschke, otrzymała czteroletnie stypendium Dyrektora Generalnego IBO w Wielkiej Brytanii. W roku 1999 Wojtek Jaworski, w roku 2005 Igor Ostrowski, w roku 2010 Joanna Kozłowska, a w roku 2016 Jakub Bajda zdobyli 45 pkt.

CO TO JEST INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME?
To program nauczania, obejmujący dwa ostatnie lata szkoły średniej i zakończony egzaminem maturalnym, oferowany przez szkoły na całym świecie.

JAKIE UPRAWNIENIA DAJE DYPLOM IB?
Takie same jak polskie świadectwo maturalne – pozwala ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe. Dyplom IB jest znany i ceniony przez uniwersytety na całym świecie.

JAK WYGLĄDA NAUKA W KLASIE Z PROGRAMEM DYPLOMOWYM MATURY MIĘDZYNARODOWEJ?

Każdy z uczniów wybiera 6 przedmiotów po jednym przedmiocie z każdej z poniższych grup (trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym – HL i trzy na poziomie podstawowym – SL).

Grupa liczy co najmniej 6 uczniów.

Przedmioty:
1. Język polski
2. Język angielski
3. Geografia albo historia albo psychologia albo ekonomia albo polityka (do wyboru jeden przedmiot)
4. Biologia albo chemia albo fizyka (do wyboru jeden przedmiot)
5. Matematyka (do wyboru jeden z dwóch programów, każdy na dwóch poziomach)
6. Język niemiecki (kontynuacja), język hiszpański (kontynuacja) albo język francuski (kontynuacja) lub drugi przedmiot z grupy 3 lub 4

Nauka odbywać się będzie w następującym wymiarze:
Język polski i języki obce – po 6 godzin lekcyjnych tygodniowo (4 godziny lekcyjne w przypadku programu SL z języka polskiego)
Geografia, historia, psychologia, ekonomia, polityka – 6 lub 4 godziny (zależnie od poziomu)
Matematyka, fizyka, chemia, biologia – 6 lub 4 godziny (zależnie od poziomu)
Teoria wiedzy (TOK) – 3 godziny tygodniowo w pierwszym roku, 2 godziny tygodniowo w drugim roku

W ramach Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej trzeba ponadto napisać pracę dyplomową (tzw. Extended Essay) o objętości około 4000 słów, zaliczyć zajęcia z teorii wiedzy (TOK) oraz program CAS’u (Creativity, Activity, Service) – program na rzecz własnego rozwoju: artystycznego, fizycznego i społecznego.

Nauka w Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej odbywa się w języku angielskim (z wyjątkiem lekcji innych języków). Poza systemem IB nasi uczniowie mają godzinę wychowawczą oraz (dla chętnych) religię/etykę; mają prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych odbywających się w szkole.

Koordynatorem Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej jest pani Agnieszka White 
adres e-mail: awhite@kopernik.edu.pl

Program IB

IB Diploma Programme

Diploma Programme general information
General regulations (155 kB, PDF)


DP Mathematics changes from 2019

Od września 2019 istotnie zmienia się program nauczania matematyki w Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej. 

Tutaj znajduje się prezentacja (w języku angielskim) dotycząca tych zmian.