Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Numery kont

Rada Rodziców XXXIII LO:

ul. Józefa Bema 76
01-225 Warszawa

Bank Pekao SA
Numer konta: 92 1240 6292 1111 0010 3617 2925

Fundacja Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika „COPERNICUS”:

ul. Józefa Bema 76
01-225 Warszawa

Bank Pekao SA
Numer konta: 98 1240 6292 1111 0010 3617 4466

Opłaty związane z programem Matury Międzynarodowej (IB DP):

Fundacja Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika „COPERNICUS”

Bank Pekao SA

Numer konta: 52 1240 6292 1111 0010 8482 1376

z dopiskiem „DP – Imię i nazwisko ucznia”

Opłaty związane z programem Middle Years Program (IB MYP):

Fundacja Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika „COPERNICUS”

Bank Pekao SA 

Numer konta: 64 1240 6292 1111 0010 8482 1451

z dopiskiem „MYP – Imię i nazwisko ucznia”

Opłaty związane z wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej:

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika

Numer konta: 98 1030 1508 0000 0005 5086 7028

Przy dokonywaniu wpłat prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.

Informujemy, że na potrzeby Studniówki został otwarty rachunek bankowy:

Fundacja Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika „COPERNICUS”

Bank Pekao SA

Numer konta: 50 1240 6292 1111 0010 8482 0539

Przy dokonywaniu wpłat prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.

Informujemy, że na potrzeby Wycieczek szkolnych został otwarty rachunek bankowy:

Fundacja Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika „COPERNICUS”

Bank Pekao SA

Numer konta: 32 1240 6292 1111 0010 7575 6698

Przy dokonywaniu wpłat prosimy o podanie imienia, nazwiska ucznia i klasy oraz identyfikator wycieczki uzgodniony z organizatorem wycieczki – nauczycielem (np. Pogoria, Austria…).

Informujemy, że na potrzeby innych projektów typu MUN, MOOTCOURT został otwarty rachunek bankowy:

Fundacja Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika „COPERNICUS”

Bank Pekao SA 

Numer konta: 09 1240 6292 1111 0010 7575 6627

Przy dokonywaniu wpłat prosimy o podanie imienia, nazwiska ucznia i klasy oraz identyfikator projektu.