Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terminy spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami oraz przekazywania informacji o ocenianiu i klasyfikowaniu rodzicom uczniów i uczniom w roku szkolnym 2021/2022

15 września 2021 r.
                    (środa)
17:30 – spotkanie z wychowawcami (wybory do Oddziałowych Rad Rodziców)
20 października 2021 r.
(środa)
17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów 
15 grudnia 2021 r.
(środa)
 17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów, informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.
26 stycznia 2022 r.
(środa)
17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów, informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.
23 marca 2022 r.
(środa)
17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum, informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi dla rodziców klas maturalnych.
13 kwietnia 2022 r.
(środa)
17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum, pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla rodziców uczniów klas maturalnych; rodzice uczniów nieobecnych w tym dniu mogą odebrać informację w szkole do dnia 15 kwietnia 2022 r. (piątek).
19 kwietnia 2022 r.
(wtorek)
upływa termin składania podań o podwyższenie rocznych ocen klasyfikacyjnych przez rodziców i uczniów klas maturalnych.
18 maja
2022 r.
(środa)
17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów , informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.
10 czerwca 2022 r.
(piątek)
pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla rodziców uczniów ; informację można odebrać w szkole do dnia 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek).
14 czerwca 2022 r.
(wtorek)
upływa termin składania podań przez rodziców i uczniów o podwyższenie rocznych ocen klasyfikacyjnych.