Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terminy spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami oraz przekazywania informacji o ocenianiu i klasyfikowaniu rodzicom uczniów i uczniom w roku szkolnym 2023/2024

13 września 2023 r.
                    (środa)
rodzice uczniów klas I: 17:30 – spotkanie z dyrektorem w sali gimnastycznej, następnie – spotkanie z wychowawcami (wybory do Oddziałowych Rad Rodziców);
rodzice uczniów klas IV: 17:30 – spotkanie z wychowawcami (wybory do Oddziałowych Rad Rodziców), 18:30 – spotkanie z dyrektorem w sali gimnastycznej (przekazanie informacji dot. egz. maturalnego);
rodzice uczniów klas II i III: 17:30 – spotkanie z wychowawcami (wybory do Oddziałowych Rad Rodziców)
18 października 2023 r.
(środa)
17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów 
13 grudnia 2023 r.
(środa)
 17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów, informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.
20 marca 2024 r.
(środa)
17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum, informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi dla rodziców klas maturalnych.
10 kwietnia 2024 r.
(środa)
17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych, informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla rodziców uczniów klas maturalnych.
16 kwietnia 2024 r.
(wtorek)
upływa termin składania podań o podwyższenie rocznych ocen klasyfikacyjnych przez rodziców i uczniów klas maturalnych.
15 maja
2024 r.
(środa)
17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów , informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.
7 czerwca 2024 r.
(piątek)
informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla rodziców uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich.
11 czerwca 2024 r.
(wtorek)
upływa termin składania podań przez rodziców i uczniów o podwyższenie rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Dodatkowo zamieszczamy poniżej godziny dostępności  nauczycieli dla rodziców i uczniów. Ze względów organizacyjnych spotkanie możliwe jest, po wcześniejszym umówieniu się (min 2 dni przed planowanym spotkaniem należy napisać dziennikiem elektronicznym wiadomość do danego nauczyciela o zamiarze przyjścia na spotkanie w danym terminie)