Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wyniki egzaminu maturalnego – Maj 2019

Wyniki egzaminów maturalnych naszych uczniów w maju 2019 r.

PrzedmiotŚrednia KopernikŚrednia krajowa
(tylko LO)
Język polski poziom podstawowy71,08%55%
Język polski poziom rozszerzony84,16%58%
Język angielski poziom podstawowy98,77%78%
Język angielski poziom rozszerzony95,24%62%
Język angielski poziom dwujęzyczny91,60%brak danych
Język niemiecki poziom podstawowy94,77%69%
Język niemiecki poziom rozszerzony88,40%63%
Język francuski poziom podstawowy90,57%82%
Język francuski poziom rozszerzony92,67%67%
Język hiszpański poziom podstawowy90,50%77%
Język hiszpański poziom rozszerzony77%55%
Matematyka poziom podstawowy90,95%64%
Matematyka poziom rozszerzony85,44%50%
Matematyka poziom dwujęzyczny89,62%brak danych
Fizyka poziom rozszerzony81,81%50%
Filozofia poziom rozszerzony100%43%
Biologia poziom rozszerzony64,74%37%
Chemia poziom rozszerzony63,70%42%
Geografia poziom rozszerzony75,17%35%
WOS poziom rozszerzony49%30%
Historia poziom rozszerzony66%40%

Wszyscy uczniowie naszej szkoły zdali swoje egzaminy maturalne.