Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dokumenty do pobrania – rekrutacja

Zapraszamy do pobrania następujących dokumentów przydatnych w procesie rekrutacji:

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

Więcej ogólnych informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 można znaleźć w serwisie Biura Edukacji m. st. Warszawy i Mazowieckiego Kuratora Oświaty w zakładce Rekrutacja.

Poniżej znajdują się:

  • link do systemu rekrutacji elektronicznej Vulcan (tu dokonujemy wszystkich czynności związanych z rekrutacją)
  • zasady rekrutacji do klasy pierwszej w r. szk. 2024/2025 do XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Warszawie
  • Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Warszawie
    Zgłoszenie to nie zastępuje wniosku z elektronicznego systemu rekrutacji Vulcan i jest przyjmowane dopiero od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia .
  • TYLKO DLA KLAS IB MYP: Warunki uczestnictwa w programie IB MYP
  • Wniosek w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca