Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: misja szkoły

Misja szkoły

Celem działań organizacyjnych, wychowawczych i dydaktycznych podejmowanych w Liceum Kopernika jest: 1.…

Read more