Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Naszemu koledze, wspaniałemu nauczycielowi, Panu Tomaszowi Gródkowi 

składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia z powodu śmierci jego Ukochanej Żony.