Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego

                                                                                                                        

W dniu 7.06.2024  r. o godzinie 13:30 odbył się sprawdzian uzdolnień kierunkowych do XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Warszawie.

liczba piszących506
wyników powyżej progu zaliczenia (38):436
wyników poniżej progu zaliczenia (38):70
średni wynik (w zakresie 0-95):58,54
mediana:61,5
najwyższy wynik:88
najniższy wynik:5

Szczegółowe wyniki będą widoczne w elektronicznym systemie rekrutacji na koncie kandydata 14.czerwca 2024.

Sekretariat nie udziela informacji telefonicznie.