Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Uprzejmie informujemy, że:

· w XLV Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta (ul. Miła 26, Warszawa) funkcjonuje jeden oddział przygotowawczy, a wkrótce zostanie utworzony kolejny,

· koordynatorem pomocy uczniom z Ukrainy na poziomie szkół ponadpodstawowych jest Pani Elżbieta Wysmołek, dyrektor XII Liceum Ogólnokształcącego, (022 620 47 74), mail: lo12@edu.um.warszawa.pl

W załączeniu lista koordynatorów z innych dzielnic Warszawy. Uczniowie zamieszkali w innej dzielnicy proszeni są o zgłoszenie się do odpowiedniego koordynatora z tej listy.

Mи ласкаво повідомляємо вам, що:

· У XLV Liceum Ogólnokształcące im. Р. Траугутта (вул. Miła 26, Варшава), є одне підготовче відділення, незабаром буде створено ще одне,

· Координатором допомоги учням з України на рівні загальноосвітніх шкіл є пані Ельжбета Висмолек, директор ЗОШ № 12, (022 620 47 74), e-mail: lo12@edu.um.warszawa.pl

Список координаторів з інших районів Варшави додається. Студентів, які проживають в іншому районі, просять повідомити відповідного координатора з цього списку.