Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W naszej szkole jest realizowany projekt Erasmus+ (1.10.2022-31.03.2024) „Rozwój kompetencji kluczowych, w tym językowych, społecznych i TIK warunkiem sukcesu edukacyjnego”. Aby zaznaczyć naszą obecność w społeczności Erasmus+ oraz promować znaczenie kompetencji kluczowych w rozwoju zawodowym i osobistym zdecydowaliśmy się wziąć udział w tym wydarzeniu. W ramach #ErasmusDays w naszej szkole zrealizowano następujące działania:

 • Lekcja „It is fantastic to be bilingual”;
 • Lekcja otwarta zrealizowana metodą stolików eksperckich „Nazewnictwo węglowodorów nasyconych szeregu homologicznego alkanów”;
 • Lekcja pokazowa o notacji wykładniczej w formie grywalizacji;
 • Lekcja na temat uprzedzeń i tolerancji;
 • Prelekcja na temat wykorzystywania nowych technik dwujęzyczności w nauczaniu przedmiotów społecznych i historycznych;
 • Lekcja na temat zalet i zastosowania mindfulness w ramach zajęć CAS;
 • Lekcja na temat zagrożeń wynikających z wykluczenia i dyskryminacji na polu narodowym, społecznym oraz religijnym w odwołaniu do przykładów literackich, historycznych i współczesnych;
 • Gry i zabawy rozwijające mindfulness;
 • Przygotowano plakat dotyczący najważniejszych aspektów świadomego zarządzania stresem, zawierający wskazówki dotyczące empatycznej komunikacji i słuchania w celu odkrycia potrzeb oraz uczuć;
 • Otwarte dwujęzyczne lekcje chemii. Grupa uczniów pracowała metodą badawczą nad językiem – znajdowali podobieństwa i różnice na poziomie leksyki, składni i konstrukcji zdań. Następnie tworzyli własne wypowiedzi, w kilku językach, na temat
  korzyści z posługiwania się dwoma lub większą liczbą języków. Inna grupa poznała podział węglowodorów i zapisywała wzory sumaryczne, półstrukturalne oraz strukturalne rozgałęzionych alkanów, nazywając je w języku polskim i angielskim. Kolejna z grup brała udział w grach i zabawach rozwijających mindfulness. Wszyscy uczniowie nabyli kompetencje kluczowe:
  porozumiewania się w języku ojczystym i obcych, umiejętność uczenia się, pracy w grupie, a także umiejętność pracy z zastosowaniem aplikacji naukowych.