Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Progi punktowe na etapie zakwalifikowanych do przyjęcia

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi najniższej liczby punktów kwalifikującej do przyjęcia do poszczególnych klas, informujemy, że progi punktowe przedstawiały się w następujący sposób:

1M 194,43

1P 187,66

1G 193,06

1LH 182,32 1LN 177,53

1MYP 215,37