Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 4 września 2023 r. zgodnie z poniższymi informacjami:

9:00 – Msza Święta w kościele pod wezwaniem św. Stanisława ul. Bema (dla chętnych).

10:00 – Rozpoczęcie roku szkolnego:

Klasy pierwsze spotykają się w sali gimnastycznej na parterze a następnie z wychowawcami w salach lekcyjnych – informacja o numerze sali i wychowawcy będzie wywieszona na parterze w budynku A. Listy klas pierwszych także będą wywieszone na parterze w skrzydle A.

Pozostałe klasy spotykają się w salach lekcyjnych zgodnie z przydziałem wywieszonym na parterze w skrzydle A.

Ze względów organizacyjnych nie przewidujemy obecności rodziców podczas rozpoczęcia roku szkolnego.

Lista podręczników do klasy pierwszej dostępna jest TUTAJ, jeśli podręcznik nie jest wpisany, to informacja ta pojawi się na pierwszej lekcji danego przedmiotu. Przez dwa pierwsze tygodnie września nie wymagamy od pierwszoklasistów posiadania podręczników.

Pozostałe klasy otrzymają informację o podręcznikach na pierwszych lekcjach danego przedmiotu (najczęściej są to kontynuacje).

W dniach od 5.09 (wtorek) do 8.09 (piątek) na długiej przerwie (12:25-12:55) na parterze skrzydła A i B (korytarz) odbędzie się kiermasz używanych podręczników. Zachęcamy uczniów klas starszych i absolwentów do udziału w kiermaszu.

Kiermasz koordynuje Samorząd Uczniowski.