Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

9 listopada 2023 wręczono Stypendia Ministra Edukacji i Nauki- było ich łącznie 119. Stypendystami byli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz absolwenci z województwa mazowieckiego. Jesteśmy niezwykle dumni z naszych dwóch laureatów: Maksa Ogieli i Jakuba Sobonia. Gratulacje ogromne!!!