Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terminy egzaminów poprawkowych:

 – matematyka 29 sierpnia 2022 godzina 9:00;
 – historia 29 sierpnia 2022 godzina 9:00;
 – chemia 30 sierpnia 2022 godzina 9:00;
 – biologia 31 sierpnia 2022 godzina 9:00.

Przypominamy, że zakres materiału do egzaminu obejmuje wszystkie treści programowe zrealizowane w  danym roku szkolnym; egzamin trwa 120 minut w części pisemnej oraz maksymalnie 30 minut w części ustnej.