Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami[1], Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola, podpisało umowę na świadczenie usług tłumacza migowego dla placówek oświatowych na rok 2022.

Usługa tłumacza realizowana będzie przez Migam „RKPK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Hauke-Bosaka 16a, 01-540 Warszawa 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 20.00.

Jak działa usługa tłumacza Migam dowiemy się  z:


[1] Dziennik Ustaw z 19 czerwca 2020 r. poz. 1062 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.