Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W dniu 07.06.2021  r. Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła sprawdzian kompetencji językowych – wspólny.

Na liście pobranej z elektronicznego systemu rekrutacji figurowało 988 kandydatów, którzy mieli przystąpić do sprawdzianu w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Warszawie.

liczba piszących 745

wyników powyżej progu zaliczenia (38): 615

wyników poniżej progu zaliczenia (38): 130

średni wynik (w zakresie 0-95): 54,83

mediana: 57

odchylenie standardowe: 18,40

najwyższy wynik: 91

najniższy wynik: 2

Kandydat może sprawdzić swój wynik samodzielnie logując się do systemu rekrutacji.