Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W dniu 25.06.2021 r. Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła sprawdzian kompetencji językowych – wspólny.
Do sprawdzianu przystąpiło 32 kandydatów.
wyników powyżej progu zaliczenia (38): 20
wyników poniżej progu zaliczenia (38): 12
średni wynik (w zakresie 0-95): 47,29
mediana: 51
odchylenie standardowe: 21,75
najwyższy wynik: 86
najniższy wynik: 6

Jednocześnie informujemy, że kandydaci, którzy pisali sprawdzian 7.06.2021 i mieli wpisane wcześniej wyniki, mogą ich nie widzieć do momentu zamknięcia etapu wprowadzania wyników.