Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Szanowni Państwo, 

w związku ze zmianą organizacji roku szkolnego 2020/2021, zmieniamy też nasz terminarz klasyfikacji i czynności z tym związanych.

I tak:

– zagrożenia oceną niedostateczną – wystawiamy w dzienniku do 21 grudnia 2020 (poniedziałek);

– zebranie z rodzicami on-line – 21 grudnia 2020 (poniedziałek) o godzinie 17:30; 

– 22 stycznia 2021 (piątek) wystawienie ocen śródrocznych, zebranie Rady Pedagogicznej i koniec półrocza;

– zebranie z rodzicami on-line (lub stacjonarnie, jeśli wrócimy do trybu stacjonarnego) – 27 stycznia 2021 (środa) o godzinie 17:30.

Powyższe zmiany zostały umieszczone w terminarzach.