Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kalendarz procedur związanych z klasyfikowaniem uczniów

1.12 grudnia 2023 r.
wtorek
Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi  (nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego)
2.9 stycznia 2024 r.
wtorek
Wystawienie ocen śródrocznych
3.19 marca 2024 r. 
wtorek
Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi – nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego(dotyczy tylko klas maturalnych)
4.9 kwietnia 2024 r.
wtorek
Wystawienie przewidywanych ocen rocznych uczniom klas maturalnych
5.19 kwietnia 2024 r.
piątek
Wystawienie ocen rocznych uczniom klas maturalnych
6.14 maja 2024 r.
wtorek
Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasach I, II i III (nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego)
7.4 czerwca 2024 r.
wtorek
Wystawienie przewidywanych ocen rocznych
8.17 czerwca 2024 r.
poniedziałek, godz. 9:00
Wystawienie ocen rocznych