Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kalendarz procedur związanych z klasyfikowaniem uczniów

1.20 grudnia 2022 r. (wtorek)Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi  (nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego)
2.24 stycznia 2023 r. (wtorek)Wystawienie ocen śródrocznych
3.14 marca 2023 r. (wtorek)Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi – nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego(dotyczy tylko klas maturalnych)
4.11 kwietnia 2023 r. (wtorek)Wystawienie przewidywanych ocen rocznych uczniom klas maturalnych
5.21 kwietnia 2023 r.
(piątek)
Wystawienie ocen rocznych uczniom klas maturalnych
6.16 maja 2023 r. (wtorek)Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi (nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego)
7.6 czerwca 2023 r.
(wtorek)
Wystawienie przewidywanych ocen rocznych
8.19 czerwca 2023 r. do godz. 9:00 (poniedziałek)Wystawienie ocen rocznych