Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kalendarz procedur związanych z klasyfikowaniem uczniów

1.14 grudnia 2021 r. (wtorek)Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi  (nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego)
2.25 stycznia 2022 r. (wtorek)Wystawienie ocen śródrocznych
3.22 marca 2021 r. (wtorek)Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi – nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego(dotyczy tylko klas maturalnych)
4.12 kwietnia 2022 r. (wtorek)Wystawienie przewidywanych ocen rocznych uczniom klas maturalnych
5.22 kwietnia 2022 r.
(piątek)
Wystawienie ocen rocznych uczniom klas maturalnych
6.17 maja 2022 r. (wtorek)Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi (nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego)
7.9 czerwca 2022 r.
(czwartek)
Wystawienie przewidywanych ocen rocznych
8.20 czerwca 2022 r. do godz. 9:00 (poniedziałek)Wystawienie ocen rocznych