Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

RODO

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), umieszczamy z prośbą o zapoznanie się:

1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku

2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

3. Informacja o monitoringu

Kontakt: Inspektor Ochrony Danych Justyna Sikorska e-mail: iodo@rt-net.pl