Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Logo WUM

Z radością informujemy, że 27 stycznia 2017 r. podpisaliśmy umowę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym nawiązując w ten sposób współpracę dydaktyczną. Z inicjatywy Władz Uczelni zostaliśmy objęci programem patronackim, który umożliwi uczniom m. in. uczestniczenie w wybranych wykładach prowadzonych na WUM, dołączenie do uczelnianych zespołów badawczych oraz udział w konferencjach organizowanych przez Uniwersytet i wykładach specjalnie dedykowanych licealistom. W marcu odbędzie się dzień otwarty WUM wyłącznie dla uczniów objętych patronatem, podczas którego otrzymają oni najważniejsze informacje o Uczelni, o jej ofercie edukacyjnej oraz warunkach i zasadach studiowania.

Podpisanie porozumienia z WUM

Ze strony Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego umowę podpisał Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof J. Filipiak, z ramienia Liceum – Pani Dyrektor Justyna Matejczyk.

Program patronacki objął trzy licea warszawskie i potrwa pilotażowo przez najbliższe trzy lata.

Więcej informacji jest dostępne na stronie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.