kopernik5b

Witamy na oficjalnej stronie
XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego
im. Mikołaja Kopernika w Warszawie!

CoMUN 2018

Copernicus Model United Nations

 

W tym dokumencie przedstawiamy informację o strukturze przyszłorocznego egzaminu maturalnego.

 

Uprzejmie informujemy,

że zostały zmienione numery kont bankowych

do wszelkich wpłat wnoszonych w szkole!

 

Rankingu Liceów Warszawskich 2018 prowadzonym przez portal waszaedukacja.pl,nasze liceum zajęło 4 miejsce.

 

Metodologia rankingu szkół średnich WaszaEdukacja.pl 2018
Ranking szkół średnich 2018 przeprowadzony przez portal WaszaEdukacja.pl został przygotowany na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Edukacyjnej, Okręgowych Komisji Edukacyjnych oraz organizatorów olimpiad pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ranking został podzielony na dwa typy szkół: Licea oraz Technika.
Zasady ogólne
Ranking został podzielony na 18 miast wojewódzkich i uwzględniał szkoły publiczne, które  zawarte są w bazie portalu WaszaEdukacja.pl oraz w których maturę podstawową w 2017 roku zdawało minimum 10 osób. W przypadku matur z przedmiotów rozszerzonych, minimalna liczba osób zdających musiała wynieść 2 osoby aby ich wynik został uwzględniony w rankingu. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w rankingu to 100. Ranking nie uwzględnia matury międzynarodowej.
Wskaźniki dla Liceów:
Matura z przedmiotów obowiązkowych - 30%
Sukces w olimpiadach - 30%
Matura z przedmiotów dodatkowych - 40%

 

Lista podręczników dla gimnazjalistów

Lista podręczników dla licealistów

 
Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

z ogromną radością informuję, że leczenie Kamila Ziółkowskiego, na które wszyscy zbieramy pieniądze poprzez 1%, zbiórki i wpłaty, zaczęło przynosić pierwsze pozytywne efekty.


Po ósmym wlewie dwóch leków, których koszt wynosi 19 000 złotych raz na 3 tygodnie, zaobserwowano regresję nowotworu. Środki, które  - między innymi - dzięki naszej pomocy udało się uzbierać, zostały niemalże wydane. Rodzice mają pieniądze na jeszcze jedną dawkę.


Dlatego wspólnie z Panią Mirką gorąco prosimy o wsparcie i pomoc. Zbierajmy, wpłacajmy, każda złotówka jest cenna!

Pomoże również udostępnianie informacji swoim znajomym, przyjaciołom na Facebooku  -

Rodzina prosi także o modlitwę.

Poniżej link do strony Kamila w fundacji:

https://www.kawalek-nieba.pl/kamil-ziolkowski/

Wpłata na konto Fundacji (na subkonto Kamila):

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba”
Bank BZ WBK
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem: “1366 pomoc dla Kamila Ziółkowskiego”


dyrektor Liceum
Justyna Matejczyk
 

Kolejny sukces Polaków na zawodach Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków

Reprezentacja Polski na Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków otrzymała srebrny medal  zajmując ósme miejsce w rankingu ogólnym. Zawody odbyły się w dniach 19-25.07.2018 na Uniwersytecie Renmin w Pekinie. Reprezentacja Polski została wyłoniona podczas Turnieju Młodych Fizyków 2018, którego finał został rozegrany 10 kwietnia br. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W skład drużyny wchodzili: Michał Bucoń (kapitan), Zofia Dziekan (XXXIII LO), Adam Gałązka (XXXIII LO) oraz Igor Sadalski – licealiści oraz członkowie Klubu Naukowego Fenix. W całorocznych przygotowaniach drużynie pomogli Łukasz Gładczuk oraz Radost Waszkiewicz, poprzedni złoci medaliści turnieju oraz założyciele klubu. Podczas konkursu zmierzyły się ze sobą 32 drużyny z całego świata. W trakcie pięciu intensywnych dni rywalizacji, uczestnicy mieli okazję prezentować swoje rozwiązania problemów i o nich dyskutować. Konkurs składał się z 17 problemów badawczych, których tematem było między innymi zbadanie zmiany koloru ze stopniem rozdrobnienia substancji, wyjaśnienie powstawania promiennych rozbłysków na zdjęciach latarni wykonanych nocą czy omówienie zasady działania zaworu Tesli. Turniej stanowił także niepowtarzalną okazję do międzykulturowej wymiany doświadczeń i poznania innych pasjonatów fizyki z całego świata. Trzymamy kciuki za przyszłe sukcesy. Następne zawody Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków zostaną rozegrane za rok na Politechnice Warszawskiej.

 

Dyrektor XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Warszawie zawiadamia o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą:

Remont elewacji budynku XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego

im. Mikołaja Kopernika w Warszawie przy ul. Gen Józefa Bema 76

Niezbędna dokumentacja:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

 

Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom uzyskania wysokich wyników

z egzaminu gimnazjalnego, które przedstawiają się następująco:

Nasza szkoła Wola Warszawa
Język angielski  - podst 100 79 84
Język angielski - rozsz 97 65 70
Język francuski - pods 100 67 79
Język francuski - rozsz 100 69 80
Historia i wos 85 69 69
Język polski 91 76 76
Matematyka 86 63 64
Nauki przyrodnicze 86 64 66
Język rosyjski  - pods 100 60 82
Język rosyjski  - rozsz 98 94 81