Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

,,Królestwo” to warsztaty dla klas pierwszych wprowadzające w temat ról zespołowych, poprowadzone przez panie pedagog: Aleksandrę Charążkę i Martę Sokołowską.

W pierwszej części warsztatów każda z klas budowała swoje niepowtarzalne królestwo dzieląc się rolami, współpracując ze sobą, a nawet walcząc o władzę. Niektóre królestwa oparte były na solidnych podstawach, przygotowane do aktywnej obrony, chroniące króla i królową. Inne nie broniły się w obliczu zagrożenia, ich mieszkańcy nie wykazywali determinacji, emigrowali albo dezerterowali. Zdarzyły się i takie królestwa, w których czary i zaklęcia miały pomóc obronić się przed wrogiem. Doświadczenie królestwa było ciekawym wstępem do dyskusji i zastanowienia się nad pytaniami:

Jaką klasą/grupą jesteśmy?

Czy potrafimy współpracować?

Czy mamy wspólny cel?

Czy zespół, z którym spędzę najbliższe 4 lata jest dla mnie wartością?

W drugiej części warsztatów uczniowie mieli szansę sprawdzić, którą z ról w zespole przyjmują najchętniej wypełniając kwestionariusz ról zespołowych, którego autorem jest R. Meredith Belbin, brytyjski teoretyk zarządzania specjalizujący się w zarządzaniu zespołami. Na podstawie wyników w każdej z klas powstała mapa obrazująca rozkład ról grupowych w danym zespole. Stanowiło to ciekawy temat do rozważań, jaki wpływ na funkcjonowanie grupy mają najchętniej wybierane role przez jej członków oraz jak najlepiej wykorzystać potencjał każdego ucznia w klasie, aby klasa ta osiągnęła cel.