Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Z wielką przyjemnością informujemy, ze nasz nauczyciel matematyki Mateusz Dębowski uzyskał tytuł doktora nauk matematycznych.


Praca doktorska pt. „Pewne aspekty mechanizmów molekularnych cyklu komórkowego i wzrost diauksyczny w ujęciu matematycznym” (Some Aspects of Molecular Mechanisms of the Cell Cycle and Diauxic Growth from a Mathematical Perspective)

została obroniona w dniu 2024-01-11, a stopień doktora decyzją Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego został nadany w dniu 2024-01-25.

Wielkie gratulacje!