Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Spotkania otwarte dla rodziców kandydatów do klas pierwszych 2024/25

Spotkania otwarte dla rodziców kandydatów do klas pierwszych 2024/25:
– 16 marca 2024, sobota 10:00
– 17 kwietnia 2024, środa 17:30

Planujemy spotkania stacjonarne.