Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Dzięki niemu nasza szkoła uzyskała wsparcie finansowe na zakup nowości książkowych w wysokości 15000 zł. W ramach projektu udało się zakupić 466 książek, które wzbogaciły księgozbiór biblioteki szkolnej. Zakupiliśmy lektury szkolne, nowości książkowe, literaturę obcojęzyczną, książki historyczne poświęcone historii Polski XX wieku oraz książki dotyczące profilaktyki zachowań.

więcej informacji: https://nprcz.pl/o-programie/