Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W dniu 7 lipca 2023 w godzinach 10:00 – 14:00 zapraszamy tegorocznych maturzystów po odbiór świadectwa dojrzałości.

Przypominamy, że świadectwo odbiera osobiście maturzysta lub upoważniona przez niego osoba (legitymująca się pisemnym upoważnieniem).