Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W dniach 1.07-31.08.2023 sekretariat obsługuje interesantów w godzinach 10:00-14:00.

Komisja Rekrutacyjna pracuje w dniach określonych harmonogramem rekrutacji w godzinach 9:00-15:00

REKRUTACJA ZASADNICZA
od 23 czerwca do 12 lipca – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów (kopia świadectwa i kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)
21 lipca godz. 9.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 21 lipca do 26 lipca – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
od 31 lipca do sierpnia do 2 sierpnia – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
3 sierpnia godz. 10:00 – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych, którzy nie przystąpili do nich w pierwszym ani drugim terminie
7 sierpnia godz.15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych
od 31 lipca do 2 sierpnia – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną
9 sierpnia – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanyc
od 9 sierpnia do 10 sierpnia – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów
11 sierpnia o godz.12:00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych