Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W dniach od 21 lipca do 26 lipca do godz. 15.00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do naszej szkoły potwierdzając wolę nauki w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie składają następujące dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Oryginał zaświadczenia o posiadaniu tytułu Laureata lub Finalisty Konkursu/Olimpiady dającej pierwszeństwo przyjęcia do wybranej szkoły ponadpodstawowej

Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Warszawie (do pobrania tutaj)

2 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie

TYLKO DLA KLAS IB MYP: Warunki uczestnictwa w programie IB MYP (do pobrania tutaj)