Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Podręczniki do klas pierwszych.

Podręczniki do klas pierwszych będą podane na naszej stronie internetowej w ostatnich dniach sierpnia 2022 lub w szczególnych przypadkach nauczyciel poda je na pierwszej lekcji we wrześniu 2022.

W pierwszych dniach września na każdej długiej przerwie odbywać się będzie kiermasz używanych podręczników.