Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2022 r. zgodnie z poniższymi informacjami:

9:00 – Msza Święta w kościele pod wezwaniem św. Stanisława ul. Bema (dla chętnych).

10:00 – Rozpoczęcie roku szkolnego:

Klasy pierwsze spotykają się w sali gimnastycznej na parterze a następnie z wychowawcami w salach lekcyjnych – informacja o numerze sali i wychowawcy będzie wywieszona na parterze w budynku A. Listy klas pierwszych także będą wywieszone na parterze w skrzydle A.

Pozostałe klasy spotykają się w salach lekcyjnych zgodnie z przydziałem wywieszonym na parterze w skrzydle A.

Ze względów organizacyjnych nie przewidujemy obecności rodziców podczas rozpoczęcia roku szkolnego.

List Ministra Edukacji i Nauki

Informacja o obowiązujących podręcznikach dostępna jest TUTAJ (w razie braku wpisanego podręcznika lub przedmiotu, informacja o obowiązujących podręcznikach zostanie podana na pierwszej lekcji przedmiotu).

W dniach od 5.09 (poniedziałek) do 10.09 (piątek) na długiej przerwie (12:25-12:55) na parterze skrzydła A i B (korytarz) odbędzie się kiermasz używanych podręczników. Zachęcamy uczniów klas starszych i absolwentów do udziału w kiermaszu.

Kiermasz koordynuje Samorząd Uczniowski.

O godz. 12:00 odbędzie się rozdanie dyplomów IB DP