Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

List Ministra Edukacji i Nauki

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2021 r. zgodnie z poniższymi informacjami:

9:00 – Msza Święta w kościele pod wezwaniem św. Stanisława ul. Bema (dla chętnych).

10:00 – Rozpoczęcie roku szkolnego:

Klasy pierwsze spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych – informacja o numerze sali i wychowawcy będzie wywieszona na parterze w budynku A. Listy klas pierwszych także będą wywieszone na parterze w skrzydle A.

Pozostałe klasy spotykają się w salach lekcyjnych zgodnie z przydziałem wywieszonym na parterze w skrzydle A.

W przestrzeniach wspólnych szkoły uczniów obowiązuje noszenie maseczek zakrywających nos i usta.

Ze względów epidemiologicznych nie przewidujemy obecności rodziców podczas rozpoczęcia roku szkolnego.

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Dyrektora Szkoły: Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie szkoły w trakcie nauki stacjonarnej podczas pandemii

12:00 – test rozpoziomowujący dla kontynuujących naukę języka uczniów klas pierwszych: 1M, 1P1, 1P2 , 1G, 1MYP1 i 1MYP2 (francuski, hiszpański, niemiecki).

Informacja o obowiązujących podręcznikach TUTAJ.

W dniach 3.09 (piątek) i 6.09 (poniedziałek) na długiej przerwie (12:25-12:55) na parterze skrzydła A i B (korytarz) odbędzie się kiermasz używanych podręczników. Zachęcamy uczniów klas starszych i absolwentów do udziału w kiermaszu.

Kiermasz koordynuje Samorząd Uczniowski.