Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Spotkania otwarte dla rodziców kandydatów do klas pierwszych 2022/23:  

– 6 kwietnia 22, środa 18:00 

– 23 kwietnia 22, sobota 10:00

O formie (online/stacjonarnie)  poinformujemy przed spotkaniami.