Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wyniki matury IB DP 2021

                                                                                                   2021
Liczba zdających                                           68
Liczba uczniów, którzy zdali egzamin           68
Średnia liczba uzyskanych punktów             40
Liczba uczniów, którzy uzyskali wynik powyżej średniej35
Najwyższy uzyskany wynik               45
Liczba uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik8
Średnia ocena na dyplomie                          6.19