Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nasi uczniowie pracowali jako wolontariusze na stanowisku matematycznym podczas Festiwalu Nauki Małego Człowieka na Wydziale Fizyki UW. Odwiedzające stanowisko dzieci ,,łamały sobie głowy” rozmaitymi zadaniami logicznymi i układankami. Uczniowie Kopernika spisali się doskonale nawiązując pełen życzliwości i otwartości kontakt z dziećmi.