Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W dniu 03.06.2022 r. Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła sprawdzian kompetencji językowych – wspólny.

Na liście pobranej z elektronicznego systemu rekrutacji figurowało 925 kandydatów, którzy mieli przystąpić do sprawdzianu w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Warszawie.
W dniu 3.06.2022 wyniki statystyczne są następujące:
liczba piszących: 644
wyników powyżej progu zaliczenia (38): 503
wyników poniżej progu zaliczenia (38): 141
średni wynik (w zakresie 0-95): 54,17
mediana: 58
odchylenie standardowe: 20,21
najwyższy wynik: 90
najniższy wynik: 3