Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projekty europejskie

Erasmus Plus
iCSE for school

Projekt
„Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową”
realizowany w ramach programu Erasmus+

Projekt partners